Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut kommersiella lokaler och bostäder i attraktiva områden.

Grannfastigheterna Söderhamn Lönnen 10 och Söderhamn Mården 7 är mycket centralt belägna längs gågatan, Köpmangatan 3-11, vid Strykjärnsparken i Söderhamns centrum.

Cityfastigheter Söderhamn AB och Cityfastigheter Mården AB ingår i Bengtsson Holding AB som är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kommersiella lokaler samt fastighetsutveckling.


Bengtsson Holding har fyra dotterbolag;
Flygstaden AB, Cityfastigheter Söderhamn AB, Cityfastigheter Mården AB och Bengtsson Promotion AB (60 %), samt intressebolaget Wådell Byggproduktion AB (15 %) med de tre dotterbolagen Prefment AB, Prefament Kungsör AB och Prefament Söderhamn AB.

Välkommen att läsa mer om Bengtsson Holding AB på bolagets egen hemsida här.