Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut kommersiella lokaler och bostäder i attraktiva områden.

Grannfastigheterna Söderhamn Lönnen 10 och Söderhamn Mården 7 är mycket centralt belägna längs gågatan, Köpmangatan 3-11, vid Strykjärnsparken i Söderhamns centrum.

Cityfastigheter Söderhamn AB och Cityfastigheter Mården AB ingår i Bengtsson Holding AB som är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kommersiella lokaler samt fastighetsutveckling.


Bengtsson Holding har tre dotterbolag,
Flygstaden AB, Cityfastigheter Söderhamn AB och Cityfastigheter Mården AB, samt fem intressebolag med Wådell Byggproduktion AB som moderbolag.

Välkommen att läsa mer om Bengtsson Holding AB på bolagets egen hemsida här.