Fastigheten Mården 7

Fastigheten Söderhamn Mården 7, med adress Köpmangatan 3-5 och Tägtgatan 1, 3 och 5 i Söderhamn, har en golvyta på 4 490 kvm.

Kärnan i vår verksamhet är att hitta rätt lokal för en hyresgästs specifika behov och se till att hyresgästen trivs i sin lokal. Nöjda hyresgäster får vi genom lokal närvaro och kompetent personal i nära dialog med hyresgästerna.

Hyresgäster i fastigheten

Restaurang The Winchester
Klipp-In
Nordea
X-Trafik

Region Gävleborg
Jordbruksverket
6 st lägenheter

Fastigheten ägs av Cityfastigheter Mården AB som ingår i Bengtsson Holding AB.